КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2012-жылдын 16-августу N 570 Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда, чакан шаарларында жана айыл жергесинде жайгашкан саламаттык сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлерге кошумча түрткү берүү чаралары жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИНИН БУЙРУГУ 2012-жылдын 14-сентябры N 512 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 16-августундагы N 570 "Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда, чакан шаарчаларында жана айыл жергесиндеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлерге кошумча түрткү берүү чаралары жөнүндө" токтомун ишке ашыруу тууралуу

Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда, чакан шаарчаларында жана айыл жергесиндеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлерге кошумча түрткү берүү чаралары жөнүндө" программа

Жогорку медициналык окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүн жана  врачтарын Кыргыз  мамлекеттик саламаттык сактоо мекемелерине бекитүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтунүн 2012-жылдын 16-августундагы №570 «Кыргыз Республикасынын  алыскы райондорундагы, кичи шаарларындагы жана айыл жерлериндеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеп жатышкан врачтарга кошумча дем берүү боюнча чаралар жөнүндө» токтому менен алыскы райондордогу, кичи шаарлардагы жана айыл жерлериндеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеп жатышкан врачтарга кошумча дем берүү боюнча Программа бекитилген (мындан ары - Программа).

Аталган программа саламаттык сактоо уюмдарында 2013-жылдан тартып иштейт жана конкурс менен өтүп, Программаны аткаруу боюнча келишим түзгөн врач иштеп жаткан саламаттык сактоо уюмунун тейлөөчү казыналыктын регионаллдык бөлүмүнө депозиттин эсеп ачууну караштырат.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз Республикасынын  алыскы райондорундагы, кичи шаарларындагы жана айыл жерлериндеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеп жатышкан врачтарга кошумча дем берүү боюнча Программага адистерди  конкурстук негизде топтоону жүзөгө ашырат жана аракети бүткүчө «Врачтын депозити» программасын аткаруу боюнча түзүлгөн келишим шарттарынын сакталышын камсыз кылат.

Келишим түзүүнү укугуна карата медициналык билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрү менен врачтар ортосунда конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу Саламаттык сактоо министрлигинин сайтына жайгаштырылат. Конкурска катыша алат: акыркы 5 жыл аралыгында квалификациясын жогорулатуу боюнча курстан өткөн 45 жашка чейинки врачтар;  тиешелүү аттестация жана мамлекеттик каттоодон өтүшкөн жогорку медициналык билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрү, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан аныкталган Кыргыз Республикасынын  алыскы райондорундагы, кичи шаарларындагы жана айыл жерлериндеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеп жатышкан врачтар.

Адистерди топтоодо конкурстук комиссия Кыргыз Республикасынын алыскы райондорундагы жана кичи шаарларындагы   ваканттык орундарды комплектилөө үчүн жогорку билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрү менен бирге муктаждык өтө курч болсо, жер-жерлерде кармап туруу үчүн иштеп жатышкан врачтарга артыктыкчылык берет. Адистерди топтоо боюнча конкурстук комиссия Программа боюнча иштеп жатышкан адистердин мөөнөтү бүтүп жатканда ваканттык орунга жараша өз ишин өткөрөт.

Ушуга байланыштуу, Программада болгону 150 орун берилген.  Комлектилөө жана бекитүү үчүн ССМ алыскы райондордогу, кичи шаарлардагы жана айыл жерлериндеги саламаттык сактоо уюмдарында иштеп жатышкан врачтардын бардыгын депозит менен камсыз кыла албайт.

Врачтарга кошумча дем берүү боюнча Программанын алкагында алыскы райондордогу, кичи шаарлардагы жана айыл жерлериндеги ваканттык орундарды комплектилөө маселелери чечилүүдө.

Врачтын депозити алыскы райондордогу ваканттык орундарды комплектилөө механизими гана болуп саналат.  Ал эми аларды бекитүү маселелери анда каралган эмес.

Жаш адистерди жер-жерлерге бекитүү боюнча маселени жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте чечүү зарыл. өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жаш адистерди жер-жерлерге бекитүү боюнча иштер жетиштүү деңгээлде жүргүзүлбөй жатат. Ошол себептүү кошумча дем берүү Программасы боюнча типтүү келишим аяктагандан кийин жаш адистер келишимдин узартылышыны талап кылышууда. Мындай болбогон күндө алар кайра артка кетип калышууда. Программадагы 150 орун алыскы райондор менен айыл жерлериндеги бардык ваканттык орундарды комплектилөөгө жетишсиз.